hang động mới ở Quảng Bình

3320 Views / 06/04/2020 / admin
Vào ngày 3/4, đại diện nhóm các chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) - ông Howard Limbert công bố khám phá ra thêm 12 hang...