Mông Cổ

2555 Views / 25/03/2021 / Linh Travel
Với khoảng 250 ngày trời không có mây mỗi năm, cùng sự diệu kỳ của những “cồn cát hát”, của “cánh đồng băng” lúc ẩn lúc hiện … “đất nước...