Chile

2707 Views / 20/04/2021 / Linh Travel
Pha hành độc cực kỳ mạo hiểm Người chèo kayak trên đỉnh núi lửa phủ tuyết với tốc độ 100 km/h là Aniol Serrasolses (30 tuổi), một vận động viên...