Chính sách riêng tư

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việcc chọn Focus Asia Travel cho dịch vụ đặt phòng trực tuyến của bạn. Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ giữ gìn và bảo vệ sự riêng tư và kín đáo của các chi tiết cá nhân cho bạn một cách kịp thời và cẩn trọng (bao gồm cả các chi tiết thẻ tín dụng của bạn).

Chính sách an toàn và bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi (dù được lấy từ hay có sẵn trực tuyến, hoặc thông qua diễn đàn hay thiết bị nào khác (từ đây về sau được quy chung thành “trang web”).

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về quý vị mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail hoặc số thẻ tín dụng của quý khách. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu, và các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể.

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý khách:

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi sử dụng những kỹ thuật bảo mật và quy trình chuẩn được xem xét và cập nhật thường xuyên để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép.

Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Được:

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua Website để đăng ký quý khách với Website, để cung cấp cho quý khách những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu, để xây dựng các tính năng làm cho dịch vụ trên Website dễ sử dụng hơn, và để liên hệ với quý khách về những dịch vụ này. Điều này bao gồm các yêu cầu mua nhanh hơn, việc hỗ trợ khách hàng tốt hơn và việc thông báo kịp thời các dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt. Thỉnh thoảng, Focus Asia Travel có thể liên hệ với quý khách để hỏi phản hồi về việc sử dụng Website, nhằm giúp chúng tôi nâng cao chất lượng Website, hoặc để cung cấp những chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mại đặc biệt cho quý khách với tư cách người dùng Website nếu quý khách đã chỉ ra là quý vị đồng ý nhận những thông tin như vậy. Nếu quý vị không thích nhận thông báo về các chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mại đặc biệt, quý khách có thể chọn không nhận bằng cách hồi âm cho Focus Asia Travel.

Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách:

Focus Asia Travel có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách với các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng và để cung cấp cho quý khách dịch vụ khách hàng. Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân, và chỉ được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, Focus Asia Travel có thể yêu cầu quý khách giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để nhận dịch vụ, hoặc khi quý khách sử dụng Website để đặt phòng khách sạn hay để nhận sản phẩm hoặc dịch vụ khác, chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách cho khách sạn đó hoặc bên thứ ba có liên quan khác.

Focus Asia Travel có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu làm chứng ở toà án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu pháp lý của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc theo các yêu cầu khác nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành, hoặc để đáp ứng yêu cầu của người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Focus Asia Travel, người dùng của chúng tôi hoặc đối tượng khác.

Trong những trường hợp mô tả ở trên, người nhận Dữ Liệu Cá Nhân có thể thuộc một hệ thống pháp luật không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương với luật pháp ở đất nước của quý khách.

Chính Sách Của Chúng Tôi Về Các Cookie:

Để phục vụ quý khách nhanh chóng hơn với chất lượng cao hơn, chúng tôi sử dụng công nghệ “cookie” trên Website của mình. Cookie là những phần mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính người dùng. Chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập Website. Phần “Trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các cookie. Nếu quý khách vô hiệu cookies, quý khách có thể không truy cập được những chức năng hay tính năng quan trọng của Website này và việc sử dụng Website này có thể bị hạn chế. Cookie dùng trên Website này liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng.

Cách hức Quý khách có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin định danh cá nhân của mình:

Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý khách, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý khách trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách.