Tuyên Quang

2589 Views / 14/05/2022 / Linh Travel
Cách thành phố Tuyên Quang khoảng hơn 100 km, nằm ở hai huyện Na Hang và Lâm Bình là khu du lịch Na Hang. Là hợp lưu của sông Lô...
3511 Views / 26/01/2021 / tuanh
Na Hang theo tiếng dân tộc có nghĩa là “ruộng cuối”, là một huyện vùng cao ở Tuyên Quang, cách trung tâm thành phố khoảng 100 km. Có thể nói,...