vịnh Lan Hạ

4388 Views / 06/02/2020 / admin
Vào tháng 5/2020 tới đây vịnh Lan Hạ sẽ được nhận giấy chứng nhận top Vịnh đẹp nhất thế giới do Hiệp hội Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất...