Menu
HN: (+84) 78 2323 879 - HCM: (+84) 79 3113 879

Các mẫu giấy tờ cần nộp khi xin visa Nhật Bản

148 Views

1. Dành cho trường hợp xin visa mới

Những người xin visa hãy click vào đường link dưới đây, download các mẫu cần thiết.

Người làm giấy tờ Mẫu Cách sử dụng
Người xin visa Tờ khai xin cấp visa   Có thể nhập trực tiếp vào file PDF.
Sau khi nhập xong hãy in ra.
Người mời Giấy lý do mời Lịch trình
Giấy lý do mời
(dùng cho xin nhiều lần)
Giấy chứng nhận bảo lãnh
Danh sách người được mời Giấy giới thiệu khái quát công ty – tổ chức
(dành cho cơ quan chưa đăng ký pháp nhân)

2. Dành cho trường hợp cần chuyển visa

Những người đã có visa nhiều lần v.v. nhưng do đổi hộ chiếu mới nên cần chuyển visa, hãy click vào đường link dưới đây, download mẫu tờ khai.

Người làm giấy tờ Mẫu (PDF) Cách sử dụng
Người xin visa Tờ khai xin chuyển visa  Hãy in file PDF sau đó điền đầy đủ các mục cần thiết trong tờ khai và

 nộp cho Đại sứ quán hoặc Đại lý ủy thác.

 

》Được quan tâm nhất:

Các mẫu giấy tờ cần nộp khi xin visa Nhật Bản
Rate this post